Logopedas

Kalba vaikui būtina norint suprasti kitus ir būti suprastam. Negalėdamas komunikuoti verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis, vaikas jaučiasi socialiai izoliuotas, vienišas, negalintis išreikšti savęs. Pradėjus lankyti mokyklą, kalbos sutrikimai trukdo mokytis skaityti, rašyti.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Darželio logopedas:

  • įvertina ugdytinių kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • numato vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimo tikslus ir uždavinius, parenka būdus, metodus jiems pasiekti;
  • 2 kartus per mokslo metus fiksuoja vaikų pasiekimus;
  • ruošia ir naudoja specialiąsias ugdymo priemones kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui bei prevencijai;
  • konsultuoja mokytojus bei tėvus dėl kalbos ugdymo tęstinumo;
  • dalyvauja ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauja su pedagogais, meninio ugdymo mokytoja vykdant projektinę veiklą.

Logopedinės pratybos. Priklausomai nuo sutrikimo pobūdžio, ugdytinių amžiaus bei gebėjimų, pratybos vyksta individualiai arba 2-3 vaikų pogrupiuose, 2-4 kartus per savaitę, 20-25 minutes.
Dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, veiklose nepamainomas žaidimo metodas, pasitelkiamos inovatyvios IKT priemonės. Į ugdymo procesą žvelgiama kūrybiškai, kompleksiškai.

Pratybų metu (priklausomai nuo sutrikimo) lavinamas artikuliacinis aparatas, mokoma taisyklingo garsų tarimo, ugdomas girdimasis, foneminis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pradmenys, kalbos gramatinis taisyklingumas, plėtojamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, tikslinami smulkiosios motorikos judesiai ir kt.

***

Logopedinėje praktikoje vaiko pažangos neretai tenka kantriai laukti. Šiame procese itin reikšmingas specialisto, tėvų ir pačio vaiko bendradarbiavimas. Logopedė konsultuoja tėvus dėl vaiko galių ir sunkumų, pažangos, ugdymo(si) tęstinumo namuose.

Tėvai konsultuojami

Pirmadienį – ketvirtadienį
12:30 – 13:30
+37061842572

Mūsų mažieji turi nuolat girdėti raiškią, vaizdžią, taisyklingą suaugusiųjų kalbą. Tad būkime reiklūs savo kalbai! O svarbiausia – tikėkime vaiko galimybėmis!

Informacija atnaujinta — 2022 9 sausio | << ATGAL

Kauno rajono Girionių darželis
Įstaigos kodas 291095960
A. s. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jovita Vasiliauskienė – direktorė

Kauno r. sav. Girionių k. Liepų g. 13A
Tel. (8 37)  547248
Mob.tel. +370 699 28413
El. p. girioniudarzelis@gmail.com

2022 © Kauno raj. Girionių darželis
Kalbos »