Kauno r. Girionių darželis

Girionių darželis įkurtas Kauno rajono regioninio parko rekreacinėje zonoje. Ši ypatinga vieta suteikia galimybę būti ekologiškoje aplinkoje, tenkinti pažintinius, sveikos ir saugios gyvensenos poreikius, vaikų ugdymą grįsti realiais pavyzdžiais. Parko teritorijoje yra ekologinis takas, retų augalų medžių ir gyvūnų bei paukščių įvairovė, vandens telkiniai,  įkurta gamtos mokykla.

Darželio bendruomenė propaguoja, ugdo saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas, gerbia vaiko asmenybę, tobulina tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia teigiamų pokyčių ir perteikia patirtį kitiems. Tai vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiame regione.

MISIJA
Girionių darželis – atviras ir prieinamas vaikams, pageidaujantiems ugdytis, tenkinantis pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius.
VIZIJA
Patraukli, šiuolaikiška, atvira pokyčiams, besimokanti, turinti modernią ugdymo bazę institucija, kurioje saugu ir įdomu ugdytis, gera dirbti ir kurti.
PRIORITETAI
Ugdymo proceso tobulinimas, siekiant turiningo vaiko gyvenimo darželio grupėje, užtikrinant jo galių augimą.
Padėti vaikui išsiugdyti sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais, pagarbos aplinkai ir savo šaliai
Aplinkos kokybės gerinimas turtinant materialinę bazę.
Naujienos
4.2.2024

Velykos

Balandžio 2 dieną, Girionių darželyje vyko Velykų šventė.  Velykė,  Zuikė ir vaikučiai paminėjo  gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo

Plačiau

3.30.2024

Girionių darželio vaikučių išvyka

Š. m. kovo 28 d. Girionių darželio vaikučiai vyko į Kauno muziejų, Tautinės muzikos skyrių, dalyvavo edukacijoje,  nuotaikingoje ir

Plačiau

3.28.2024

Edukacinis užsiėmimas „Žaidžiu ir mokausi”

Kovo 27 d. „Drugelių” gr. vaikai vyko į Kauno A. Žitkevičiaus saugaus vaiko mokyklą ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime

Plačiau

3.22.2024

Drugeliai Ai ir Oi

Kovo 20 d. pažadinti pavasarinės saulės spindulių, Girionių darželį aplankė gamtos draugai – drugeliai Ai ir Oi. Plasnodami spalvotais

Plačiau

3.14.2024

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

Š. m. kovo 8 dieną Girionių darželyje vyko Kovo 11- osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. Šventė prasidėjo giedant

Plačiau

3.14.2024

Samylų Senolių grupė

Kovo 12 d. Girionių darželio vaikus aplankė Samylų Senolių grupė. Daug teigiamų emocijų mums padovanojo lietuvių liaudies dainos, smagūs

Plačiau

Projektai
Skip to content