Kauno r. Girionių darželis

Girionių darželis įkurtas Kauno rajono regioninio parko rekreacinėje zonoje. Ši ypatinga vieta suteikia galimybę būti ekologiškoje aplinkoje, tenkinti pažintinius, sveikos ir saugios gyvensenos poreikius, vaikų ugdymą grįsti realiais pavyzdžiais. Parko teritorijoje yra ekologinis takas, retų augalų medžių ir gyvūnų bei paukščių įvairovė, vandens telkiniai,  įkurta gamtos mokykla.

Darželio bendruomenė propaguoja, ugdo saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas, gerbia vaiko asmenybę, tobulina tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia teigiamų pokyčių ir perteikia patirtį kitiems. Tai vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiame regione.

MISIJA
Girionių darželis – atviras ir prieinamas vaikams, pageidaujantiems ugdytis, tenkinantis pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius.
VIZIJA
Patraukli, šiuolaikiška, atvira pokyčiams, besimokanti, turinti modernią ugdymo bazę institucija, kurioje saugu ir įdomu ugdytis, gera dirbti ir kurti.
PRIORITETAI
Ugdymo proceso tobulinimas, siekiant turiningo vaiko gyvenimo darželio grupėje, užtikrinant jo galių augimą.
Padėti vaikui išsiugdyti sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais, pagarbos aplinkai ir savo šaliai
Aplinkos kokybės gerinimas turtinant materialinę bazę.
Naujienos
2.14.2024

Užgavėnės

Susirinkusius išvaryti žiemos Užgavėnių persirengėlius linksmai pasitiko šventės vedėjai – Lašininis, Kanapinis ir Ožka. Naratyviniu

Plačiau

2.3.2024

„Pasirūpinkime žvėreliais ir paukšteliais žiemą”

Girionių darželio vaikai kiekvienais metais, spaudžiant negailestingam šaltukui, pasirūpina žiemoti likusiais paukšteliais ir žvėreliais.

Plačiau

1.23.2024

Vadovo veiklos ataskaita 2024 m. bendruomenės vertinimui

Iki 2024 sausio 31 d. Girionių darželio bendruomenė (tėvų komitetas, darbo taryba) gali teikti pasiūlymus darželio tarybai dėl vadovo metų

Plačiau

11.29.2023

Covid – 19 informacija

Epidemijos tvarkos aprašas Profilaktika ir kontrolė REKOMENDACIJOS

Plačiau

11.27.2023

Kūrybos lašais į širdį

Š.m. lapkričio 24 d., penktadienio popietę Lapių pagrindinėje mokykloje vyko Kauno rajono mokytojų kūrėjų šventė „Kūrybos lašais į

Plačiau

11.16.2023

Rudens Žibintai

Lapkričio 13d. Kauno r. Girionių darželis šv. Martyno dienos proga surengė parodą „Rudens žibintai“. Kiekvienas vaikas kartu su

Plačiau

Projektai
Skip to content