Kauno r. Girionių darželis

Girionių darželis įkurtas Kauno rajono regioninio parko rekreacinėje zonoje. Ši ypatinga vieta suteikia galimybę būti ekologiškoje aplinkoje, tenkinti pažintinius, sveikos ir saugios gyvensenos poreikius, vaikų ugdymą grįsti realiais pavyzdžiais. Parko teritorijoje yra ekologinis takas, retų augalų medžių ir gyvūnų bei paukščių įvairovė, vandens telkiniai,  įkurta gamtos mokykla.

Darželio bendruomenė propaguoja, ugdo saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas, gerbia vaiko asmenybę, tobulina tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia teigiamų pokyčių ir perteikia patirtį kitiems. Tai vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiame regione.

MISIJA
Girionių darželis – atviras ir prieinamas vaikams, pageidaujantiems ugdytis, tenkinantis pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius.
VIZIJA
Patraukli, šiuolaikiška, atvira pokyčiams, besimokanti, turinti modernią ugdymo bazę institucija, kurioje saugu ir įdomu ugdytis, gera dirbti ir kurti.
PRIORITETAI
Ugdymo proceso tobulinimas, siekiant turiningo vaiko gyvenimo darželio grupėje, užtikrinant jo galių augimą.
Padėti vaikui išsiugdyti sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais, pagarbos aplinkai ir savo šaliai
Aplinkos kokybės gerinimas turtinant materialinę bazę.
Naujienos
5.20.2024

Saugus ir laimingas vaikas

Mūsų tikslas – saugus ir laimingas vaikas, todėl gegužės 17 d. visi Girionių darželio ugdytiniai sugužėjo į žaidimų

Plačiau

5.16.2024

Kauno r, Girionių darželis ieško pastiprinimo!!

Prie komandos kviečiame prisijungti ikimokyklinio ugdymo mokytoją, mokytojo padėjėją darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais, mokytojo

Plačiau

5.7.2024

Mamyčių arbatinė

Mama – tai geriausias draugas, lydėsiantis vaiką visą gyvenimą. Girionių darželio ugdytiniai, norėdami pasveikinti savo Mamytes Motinos

Plačiau

4.30.2024

Respublikinis projektas „Lietuvos Mažųjų Žaidynės 2024”

Štai ir baigėsi Respublikinis projektas „Lietuvos Mažųjų Žaidynės 2024” Kauno r. Girionių darželyje. 🏋‍ Tris mėnesius

Plačiau

4.2.2024

Velykos

Balandžio 2 dieną, Girionių darželyje vyko Velykų šventė.  Velykė,  Zuikė ir vaikučiai paminėjo  gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo

Plačiau

3.30.2024

Girionių darželio vaikučių išvyka

Š. m. kovo 28 d. Girionių darželio vaikučiai vyko į Kauno muziejų, Tautinės muzikos skyrių, dalyvavo edukacijoje,  nuotaikingoje ir

Plačiau

Projektai
Skip to content