Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymosi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą, vykdo kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – Audrinė Šiugždienė

Sekretorė – Jūratė Sutkuvienė

Nariai: Sigita Bružienė, Nijolė Karalienė, Gailutė Bykovienė.

METINIŲ VEIKLOS PLANŲ DARBO GRUPĖ

Vadovė – Jūratė Grininenė

Nariai: Sigita Bružienė, Ona Banevičienė.

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Vadovė – Audronė Šiugždienė

Nariai: Jūratė Sutkuvienė, Sigita Bružienė, Nijolė Karalienė.

ĮSTAIGOS BENDRŲ ERDVIŲ ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė – Audronė Šiugždienė

Nariai: Jūratė Sutkuvienė, Sigita Bružienė, Gailutė Bykovienė, Jūratė Grinienė, Nijolė Karalienė

METODINĖ DARBO GRUPĖ

Organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos metodinę veiklą, skatina pedagogus svarbiausiems tikslams numatyti, uždaviniams spręsti. Siekia efektyvios pedagogų veiklos, tobulina pedagogų profesines kompetencijas. Metodinė grupė nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato veiklos perspektyvas, veiklos prioritetus, bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis

Pirmininkas – Jūratė Sutkuvienė

Sekretorė – Nijolė Karalienė

Nariai: Audronė Šiugždienė, Sigita Bružienė, Rasa Rasimavičienė, Gailutė Bykovienė, Nijolė Karalienė,Ona Banevičienė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Inicijuoja organizacijos kaitos procesus. Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus. Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą. Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas. Teikia siūlymus įstaigos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.

Pirmininkas – Jovita Vasiliauskienė

Nariai: Audronė Šiugždienė, Sigita Bružienė, Rasa Rasimavičienė, Jūratė Sutkuvienė, Jūratė Grinienė, Gailutė

Bykovienė, Nijolė Karalienė, Ona Banevičienė.

GIRIONIŲ DARŽELIO TARYBA

Pirmininkas – Gailutė Bykovienė

Sekretorė – Jūratė Grinienė

Nariai: Jolita Pereckienė, Regina Kikutienė, Ramunė Mikitejeva.

Informacija atnaujinta — 2021 31 kovo | << ATGAL

Kauno rajono Girionių darželis
Įstaigos kodas 291095969
A. s. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jovita Vasiliauskienė – direktorė

Kauno r. sav. Girionių k. Liepų g. 13A
Tel. (8 37)  547248
Mob.tel. +370 699 28413
El. p. girioniudarzelis@gmail.com

2021 © Kauno raj. Girionių darželis